Brankári
Andrej
Jánoš
Marek
Jánoš
Erik
Barienčík
Jozef
Lukačovič
Ján
Beliansky
Obrancovia
Tomáš
Kubík
Dávid
Vaňo
Martin
Tlstý
Mário
Ladický
Ján
Ladický
František
Kolenčík
Peter
Ondruška
Záložníci
Boris
Hippík
Filip
Toman
Martin
Hustý
Marek
Šupa
Roman
Pátrovič
Tibor
Galbavý
Ján
Bracho
Marek
Biely
Tomáš
Barborík
Útočníci
Lukáš
Pirťan
Martin
Bitarovský
Ján
Mucha
Ľuboš
Kolenčík
Juraj
Filipeje
Patrik
Matuškovič
Lukáš
Ducký